no-img

پروژه عمران | پروژه معماری
فایل های ویژه

مطالب

موضوع : طراحی معماری
ZIP
پاورپوینت معماری دیجیتال
6900 تومان

پاورپوینت معماری دیجیتال


پاورپوینت معماری دیجیتال پاورپوینت معماری دیجیتال شامل ۴۸ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید. . مقدمه: امروزه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 1   نویسنده : admin2
ZIP
پاورپوینت ویژگیهای معماری مساجد ایران
6900 تومان

پاورپوینت ویژگیهای معماری مساجد ایران


  پاورپوینت ویژگیهای معماری مساجد ایران پاورپوینت ویژگیهای معماری مساجد ایران شامل ۴۱ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 3   نویسنده : admin2
ZIP
پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی پتروناس
7900 تومان

پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی پتروناس


پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی پتروناس پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی پتروناس شامل ۵۴ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 2   نویسنده : admin2
ZIP
پاورپوینت معماری حمام های عمومی
7900 تومان

پاورپوینت معماری حمام های عمومی


  پاورپوینت معماری حمام های عمومی پاورپوینت معماری حمام های عمومی شامل ۴۸ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 1   نویسنده : admin2
ZIP
پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی
7900 تومان

پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی


پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی  پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسي در بناهای اصفهان عصر صفوی شامل ۵۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 1   نویسنده : admin2
ZIP
پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی
7900 تومان

پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی


پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی  پاورپوینت همنواختي كتيبه و نقوش هندسي در بناهای اصفهان عصر صفوی شامل ۵۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 4   نویسنده : admin2
ZIP
پاورپوینت طراحي نمای ساختمان
6900 تومان

پاورپوینت طراحي نمای ساختمان


  پاورپوینت طراحي نمای ساختمان پاورپوینت طراحي نماي ساختمان شامل ۴۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 20   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت کاربرد صنایع دستی در معماری
6900 تومان

پاورپوینت کاربرد صنایع دستی در معماری


  پاورپوینت کاربرد صنایع دستی در معماری پاورپوینت کاربرد صنایع دستی در معماری شامل ۳۱ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 13   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت فولاد ساختمانی
6900 تومان

پاورپوینت فولاد ساختمانی


پاورپوینت فولاد ساختمانی پاورپوینت فولاد ساختمانی شامل ۳۸ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 16   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت تاثیر اقلیم درمعماری
6900 تومان

پاورپوینت تاثیر اقلیم درمعماری


پاورپوینت تاثیر اقلیم درمعماری پاورپوینت تاثیر اقلیم درمعماری شامل ۲۵ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 14   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت معماري ايران در عهد ساسانی
7900 تومان

پاورپوینت معماري ايران در عهد ساسانی


    پاورپوینت معماري ايران در عهد ساسانی پاورپوینت معماري ايران در عهد ساسانی شامل ۵۰ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 21   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت جایگاه معماری نیشابور در صدر اسلام

پاورپوینت جایگاه معماری نیشابور در صدر اسلام


پاورپوینت جایگاه معماری نیشابور در صدر اسلام پاورپوینت جایگاه معماری نیشابور در صدر اسلام شامل ۴۴ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 12   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت شگفتی های معماری ایران

پاورپوینت شگفتی های معماری ایران


پاورپوینت شگفتی های معماری ایران پاورپوینت شگفتی های معماری ایران شامل ۳۶ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 15   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت هنر معماری ایرانیان در دوران باستان

پاورپوینت هنر معماری ایرانیان در دوران باستان


پاورپوینت هنر معماری ایرانیان در دوران باستان شامل ۵۷ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 14   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران

پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران


پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی رستوران شامل ۴۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 25   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت هنر یونان (معماری)

پاورپوینت هنر یونان (معماری)


پاورپوینت هنر یونان (معماری) پاورپوینت هنر یونان (معماری)  شامل ۳۵ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 35   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت ضوابط طراحی فضاهای اداری

پاورپوینت ضوابط طراحی فضاهای اداری


پاورپوینت ضوابط طراحی فضاهای اداری پاورپوینت ضوابط طراحی فضاهای اداری شامل ۳۶ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 16   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت ضوابط و مقررات طراحی شهری پارك فناوری پرديس

پاورپوینت ضوابط و مقررات طراحی شهری پارك فناوری پرديس


پاورپوینت ضوابط و مقررات طراحی شهری پارك فناوری پرديس پاورپوینت ضوابط و مقررات طراحي شهري پارك فناوري پرديس شامل ۳۸ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان)  می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 19   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت نکاتی مهم در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق پذیرایی و نشیمن

پاورپوینت نکاتی مهم در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق پذیرایی و نشیمن


پاورپوینت نکاتی مهم در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق پذیرایی و نشیمن پاورپوینت نکاتی مهم در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون اتاق پذیرایی و نشیمن شامل ۳۸ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 12   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت اصول کلی در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون حمام

پاورپوینت اصول کلی در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون حمام


پاورپوینت اصول کلی در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون حمام پاورپوینت اصول کلی در رابطه با طراحی داخلی و دکوراسیون حمام شامل ۴۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 11   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت ضوابط و اصول طراحی هتل و متل ( مجتمع های بین راهی)

پاورپوینت ضوابط و اصول طراحی هتل و متل ( مجتمع های بین راهی)


پاورپوینت ضوابط و اصول طراحی هتل و متل ( مجتمع های بین راهی) پاورپوینت ضوابط و اصول طراحی هتل و متل ( مجتمع های بین راهی) شامل ۸۳ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 10   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری

پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری


پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری پاورپوینت ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری شامل ۶۱ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 13   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت استانداردهای طراحی نمایشگاه اتومبیل

پاورپوینت استانداردهای طراحی نمایشگاه اتومبیل


پاورپوینت استانداردهای طراحی نمایشگاه اتومبیل پاورپوینت استانداردهای طراحی نمایشگاه اتومبیل شامل ۸۳ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 10   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت انواع درب و پنجره

پاورپوینت انواع درب و پنجره


پاورپوینت انواع درب و پنجره پاورپوینت انواع درب و پنجره شامل ۳۷ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 11   نویسنده : admin
ZIP
پاورپوینت بیوگرافی پل آبکار و پل اندرو

پاورپوینت بیوگرافی پل آبکار و پل اندرو


پاورپوینت بیوگرافی پل آبکار و پل اندرو پاورپوینت بیوگرافی پل آبکار و پل اندرو شامل ۳۵ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / دی / ۱۳۹۵   بازدید : 10   نویسنده : admin